lime

JEOTERMAL

SEMPOZYUM KONULARI


• Açık İşletmelerde makina ve ekipmanlar
• Yeraltı İşletmelerinde makina ve ekipmanlar
• İşçi sağlığı ve güvenliği, ilgili teçhizatlar
• Yürüyen tahkimatlar ve seçimi
• Madencilikte makine ve ekipman seçimi
• Kazı makinaları ve mekaniği
• Madencilikte hidrolik ve pnömatik uygulamalar
• Maden makinalarının izlenmesi ve performansları
• Madenlerde nakliyat ve sistemleri
• Simulasyon, optimizasyon ve kontrol
• Standardizasyon
• Robotik uygulamalar
• Cevher hazırlama ve zenginleştirme:
  - Kırma – eleme makinaları
  - Hidrosiklonlar
  - Flatosyon
• Cevher hazırlama makina ve sistemlerinde gelişmeler
• Doğal taş üretiminde kullanılan makina ve ekipmanlar
• Maden makinalarında bakım ve onarım
• Makina konstrüksiyon
• Malzeme ve yardımcı ekipmanlar
• Madencilikte kullanılan diğer iş makinaları
• Maden makinalarında yerli üretim ve imkânları
• Finans ve sigortalama
• Makina ekipman ömürleri, amortisman
• Diğer konular.


Kayıt

Bildiri

Sergi

Konaklama

Önemli Tarihler

 • 21 MAYIS:
  200 Kelimeyi geçmeyen Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi.
 • 1 HAZİRAN:
  Bildiri özet değerlendirme sonuçlarının yazarlara bildirilmesi.
 • 6 TEMMUZ:
  Tam metin son gönderim tarihi.
 • 3 AĞUSTOS:
  Hakem görüşlerinin yazarlara bildirilmesi.
 • 1 EYLÜL:
  Düzeltilmiş bildirilerin son gönderim tarihi.